Voorleesvader van de maand

Ouders hebben de meeste invloed op het leesplezier van kinderen. Voorlezen versterkt de band tussen ouder en kind en het vergroot de woordenschat. Uit onderzoek is gebleken dat moeders meer voorlezen dan vaders, zo is te lezen op de site Vaders Voor Lezen. Een oproepje van onze bibliotheek leverde al snel enkele vaders op voor een nieuwe rubriek in het Veldhovens Weekblad:

http://www.bibliotheekveldhoven.nl/nieuws/2014/08/08/vaders-voor-lezen-ralf-huybregts

Wie interesse heeft om voorleesvader van de maand te worden, kan zich aanmelden bij Alinda Smulders van de bibliotheek: a.smulders@bibliotheekveldhoven.nl

Begindatum: 2014-09-09

Einddatum: 2014-12-31

Organisator: Bibliotheek Veldhoven

Contactpersoon:Alinda Smulders

Website: http://