Vaders Alfa-college lezen voor!

Groningen
De afdeling Educatie van het Alfa-college biedt volwassenen al jaren de mogelijkheid om (beter) te leren lezen en schrijven. In de Week van de Alfabetisering zullen de vaders aangemoedigd worden om hun kinderen te gaan voorlezen. Vaders voor Lezen 2014 wordt ook aangeboden aan alle docenten van het hele Alfa-college. Zo willen we de vaders onder hen stimuleren (meer) voor te lezen. En benadrukken dat het Alfa-college op al haar locaties Tijd voor taal wil maken.
Alfa-college
Admiraal de Ruyterlaan 2
9726 GR Groningen
Nederland

Begindatum: 2014-09-08

Einddatum: 2014-09-12

Organisator: Alfa-college

Website: http://

Dit betreft een besloten activiteit, neem voor meer informatie contact op met .