Voorleestips voor oudere kinderen

Bijna de helft van de Nederlandse ouders met thuiswonende kinderen leest hen wel eens voor. Of ze dat doen, hangt in sterke mate af van de leeftijd van hun kroost. Vaak wordt gedacht dat voorlezen minder belangrijk is, zodra kinderen zelf kunnen lezen. Niets is minder waar!

Voorlezen heeft een positief effect op de leesvaardigheid, de literaire competentie en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarnaast draagt voorlezen bij aan hun emotionele competentie: het stelt hen in staat om adequater te reageren op gevoelens van andere mensen.

Invloed van ouders

U hebt als ouder een belangrijke invloed op het leesgedrag en de ontwikkeling van uw kind. Kinderen van ouders die veel lezen, voorlezen en een rijk gevulde boekenkast hebben, lezen zelf meer, zijn leesvaardiger en schoppen het verder in het onderwijs. Kinderen spiegelen zich aan het leesgedrag dat ze van huis uit meekrijgen. Behalve het voorbeeld dat hun ouders geven door zelf te lezen, heeft ook hun directe begeleiding invloed. Ouders die voorlezen en discussiëren over boeken, stimuleren blijvend het leesplezier van hun kinderen.

Invloed van vaders

Het is vooral het vaderlijk leesvoorbeeld dat invloed heeft. Kinderen tussen de 7 en 15 jaar die hun vader met een boek zien, lezen zelf ook vaker boeken. Juist omdat vaders over het algemeen minder vaak lezen, maakt het mogelijk meer indruk als ze hier tijd voor vrijmaken. Vaders die willen dat hun kinderen regelmatig een boek lezen, doen er tevens goed aan om met hen te praten over boeken, hen boeken cadeau te geven en met hen naar de boekhandel en de bibliotheek te gaan

Tips voor het voorlezen aan oudere kinderen

Voorbereiding

 • Gebruik boekfragmenten, gedichten of verhalen die je zelf aanspreken. Jouw eigen enthousiasme heeft invloed op je manier van voorlezen.
 • Kies aantrekkelijke fragmenten. Humor en spanning doen het goed evenals stukken met veel dialoog.
 • Ben je (nog) niet zo bekend met geschikt voorleesmateriaal laat je dan voorlichten door een goede boekhandelaar of jeugdbibliothecaris. Of vraag tips aan de leerkracht van je kind(eren).
 • Onderschat voorlezen niet: bereid je degelijk voor door het fragment dat je wilt voorlezen eerst zelf te lezen. Zodoende ben je verdacht op moeilijke woorden, ingewikkelde zinnen, lastige namen enz.

Uitvoering

 • Bereid je voor door het voor te lezen fragment te lezen.
 • Kader het fragment zo nodig in met een korte inleiding en afsluiting.
 • Blijf tijdens het voorlezen ‘bij jezelf’. Laat stemmetjes achterwege. Voorlezen is geen toneelstuk.
 • Houd oogcontact met je kind. Kinderen geven met hun luisterhouding feedback op jouw manier van voorlezen.

En verder

 • Voorlezen is de beste manier om kennis te maken met een boek.
 • Maak voorlezen structureel, plan het in, anders komt het er vaak niet van.

Geschikte en aansprekende boeken zijn op diverse websites te vinden:

 • boekenzoeker.nl
 • leesplein.nl
 • scholieren.com
 • jongejury.nl
 • jongerenliteratuurprijs.nl
 • deleesfabriek.nl.