Onderzoek

Naar de effecten van (voor)lezen is veel onderzoek gedaan. Hierdoor weten we niet alleen hoe populair voorlezen is, wie er vooral voorlezen en hoe lang ze dat doen. Het onderzoek heeft ook aangetoond dat een vaderlijk leesvoorbeeld meer invloed heeft en dat kinderen die worden voorgelezen een grotere woordenschat hebben. Voorlezen aan kleuters bevordert hun taal- en leesvaardigheid en kinderen van ouders die veel lezen, voorlezen en een kast met boeken in huis hebben, doen het beter op school. Op allerlei gebied rond voorlezen is onderzoek gedaan, ook bijvoorbeeld naar digitale voorleesboeken.

Een greep uit het onderzoeksveld

Hieronder zijn allerlei onderzoeken naar de effecten van voorlezen verzameld. Deze selectie wordt gedurende het jaar verder uitgebreid.

Vaders lezen minder voor

Vrouwen lezen het vaakst voor in de familiale situatie. Zo worden kinderen vooral voorgelezen door hun moeder, kleinkinderen door hun oma, en neefjes en nichtjes door een vrouwelijk familielid (Stichting Marktonderzoek Boekenvak/GfK, 2011). Van ouders met belangstelling voor voorlezen, blijkt de moeder in 65% en de vader in 8% van de gevallen degene die dit het vaakste doet. 17% van de ouders leest ongeveer even vaak voor. Lees meer.

Invloed vaders op leesopvoeding het grootst

Het is vooral het vaderlijk leesvoorbeeld dat invloed heeft. Kinderen tussen de 7 en 15 jaar die hun vader met een boek zien, lezen zelf ook vaker boeken. Juist omdat vaders over het algemeen minder vaak lezen, maakt het mogelijk meer indruk als ze hier tijd voor vrijmaken. Ouders die willen dat hun kinderen regelmatig een boek lezen, doen er tevens goed aan om met hen te praten over boeken, hen boeken cadeau te geven en met hen naar de boekhandel en de bibliotheek te gaan. Lees meer.

Invloed leesopvoeding

Kinderen van ouders die veel lezen, voorlezen en een rijk gevulde boekenkast hebben, lezen zelf meer, zijn leesvaardiger en schoppen het verder in het onderwijs. Kinderen spiegelen zich aan het leesgedrag van hun ouders. Behalve het voorbeeld dat ze thuis krijgen, heeft ook de directe leesbegeleiding invloed. Ouders die voorlezen en discussiëren over boeken, stimuleren blijvend het leesplezier van hun kinderen.
http://www.leesmonitor.nu/page/10004/invloed-leesopvoeding

Onderzoek voorlezen: het belang stijgt boven de daad

Nederlanders zijn overtuigd van het belang van voorlezen, maar niet iedereen zet die positieve houding om in gedrag. Uit een enquêteonderzoek in het kader van het Jaar van het Voorlezen blijkt dat 51% van de Nederlanders wel eens voorleest aan kinderen of volwassenen. Zij vinden voorlezen vrijwel unaniem ‘leuk’ (91%) en ‘nuttig’ (96%). Maar ook van de mensen die nooit voorlezen, zo wijst het onderzoek uit, noemt nog altijd 41% voorlezen leuk en 75% voorlezen nuttig. Lees meer.

Positief effect van voorlezen.

Voorlezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling, tekstbegrip en de leesattitude. Het effect is nog groter als voorlezers vragen stellen over het verhaal, verwijzen naar de geschreven tekst of andere interactieve voorleestechnieken gebruiken. Lees meer.

Invloed prentenboeken

Het voorlezen van prentenboeken aan kleuters bevordert, naast hun taal- en leesvaardigheid, ook hun literaire competentie en hun sociaal-emotionele ontwikkeling. De ontwikkeling van de literaire competentie begint vanaf het moment dat kinderen worden voorgelezen. Als er tijdens het voorlezen aandacht is voor het verhaal en de manier van vertellen, krijgen ze inzicht in de narratieve structuur, de spanningsboog, de fictieve status en andere narratieve conventies.
Lees meer: http://www.leesmonitor.nu/page/10005/invloed-prentenboeken

Digitale kinderboeken

Het (voor)lezen van digitale kinderboeken heeft een positief effect op het verhaalbegrip, de taalontwikkeling en de woordenschat. Een te veel aan games kan afleiden van de tekst. In digitale kinderboeken zitten extra vertelmiddelen die in een gedrukt boek niet mogelijk zijn, zoals filmpjes, een gesproken versie en een woordenboek. Deze komen het begrip, de taalontwikkeling en de woordenschat ten goede, mits ze relevant zijn voor het verhaal. Lees meer: 
http://www.leesmonitor.nu/page/10006/digitale-kinderboeken

Let’s Read Them a Story! The Parent Factor in Education

Most parents know instinctively that spending more time with their children and being actively involved in their education will give their children a good head-start in life. But since most parents have to juggle competing demands at work and home, there never seems to be enough time or they feel ill-equipped to help.
Lees meer: http://www.oecd-ilibrary.org/education/let-s-read-them-a-story-the-parent-factor-in-education_9789264176232-en

PISA-Sonderauswertung: Vorlesen im Kleinkindalter stärkt Lesevermögen von Teenagern

(Berlin/Paris -  11. Mai 2012) Kinder, die von ihren Eltern im Vor- und Grundschulalter vorgelesen bekommen, zeigen im PISA-Test höhere Lesefähigkeiten als Kinder, in deren Familien nicht gelesen wurde. Wie aus der OECD-Studie „Let’s Read Them a Story! The Parent Factor in Education” hervorgeht, ist dieser Zusammenhang in Deutschland und in Neuseeland besonders stark ausgeprägt.
Lees meer:  http://www.oecd.org/document/33/0,3746,de_34968570_35008905_50303393_1_1_1_1,00.html

Onderzoek naar voorlezen met baby’s

In het tijdschrift Leeskraam en in het O-magazine zijn interessante artikelen vinden over voorlezen aan baby’s. Deze artikelen zijn verzameld door BoekStart. Lees meer: http://www.boekstart.nl/waarom-voorlezen/artikelen-over-voorlezen/