Professionals

Voorlezen is niet zo moeilijk. Toch kunnen de meeste mensen wel wat tips gebruiken hoe je voorlezen echt leuk kunt maken. Op deze website vind je er al een heleboel. Daarnaast kan het – met name voor iedereen die werkzaam is in de kinderopvang of de bibliotheek – heel nuttig zijn om eens een voorleesworkshop te volgen, waarin je leert hoe je het beste aan diverse doelgroepen kunt voorlezen.

Stichting Lezen en Stichting Schrijvers School en Samenleving (SSS) hebben jarenlange ervaring met diverse voorleescoaches, leescoördinatoren en (voor)leesbevorderaars. Neem voor meer informatie contact op met Stichting Schrijvers School Samenleving.

Speciaal voor Vaders Voor Lezen ontwikkelden Elly van der Linden van Bureau Leesbevordering & Taalstimulering en Lea Kessels van Kinderboekenweb, de workshop Meer Mannen Lezen Voor, waar aandacht besteed wordt aan het kiezen van boeken en aan het plezier dat een vader aan voorlezen kan beleven. Een vader die weet hoe leuk voorlezen is en hoe belangrijk voor de ontwikkeling van zijn zoon of dochter, slaat immers geen dag meer over. En als opa of grootvader wil genieten van zijn kleinkinderen, leest hij hen voor!

Voor informatie op het gebied van voorlezen in de kinderopvang lees je het boek Voorlezen gaat zo. Hierin staan tips en ervaringen uit de praktijk van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, gastoudergezinnen en buitenschoolse opvang, geschreven door Margriet Chorus en Irma van Welzen. NJi (Nederlands Jeugdinstituut).