De Leescoalitie

 

De Leescoalitie is opgericht in 2012 en bestaat uit Stichting Lezen, de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), de Koninklijke Bibliotheek, de Vereniging Openbare Bibliotheken en Stichting Lezen & Schrijven. Deze landelijke spelers op het gebied van leesbevordering bundelen de komende jaren hun krachten om zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot lezen en voorlezen. De Leescoalitie richt zich in 2014 specifiek op de rol van vaders in de leesopvoeding, door het organiseren van de campagne Vaders Voor Lezen. Deze campagne is een vervolg op het Jaar van het Voorlezen 2013.

Gezamenlijke aanpak

Bij de start van de Leescoalitie in november 2012 benadrukte Prinses Laurentien van Stichting Lezen & Schrijven het belang van een gezamenlijke aanpak. Lezen verrijkt en opent deuren, zowel letterlijk als figuurlijk. Het is een voorwaarde om mee te kunnen doen in de maatschappij. Daarom willen de deelnemers van de Leescoalitie zoveel mogelijk mensen bereiken en stimuleren om te lezen en voor te lezen. De vijf organisaties werken hier zowel individueel – in hun bestaande campagnes – als gezamenlijk aan.

Stichting CPNB heeft statutair het stimuleren van lezen uitdrukkelijk als opdracht geformuleerd. Hun belangrijkste doel is het vergroten van het boekenbezit in Nederland. Boekenbezit is een belangrijke element van een stimulerende leesomgeving.

Stichting Lezen & Schrijven streeft ernaar dat iedereen kan lezen en schrijven, zodat iedereen kan participeren in de samenleving.

De Koninklijke Bibliotheek en de Vereniging Openbare Bibliotheken willen leesbevordering en leesplezier (en hiermee persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van burgerschap) vergroten via de inzet van bibliotheken.

Stichting Lezen richt zich op leesbevordering en literatuureducatie via onderwijs, boekenvak en bibliotheken. Hiermee streven zij een sterke leescultuur na, met ruimte voor lezen en literatuur, cultureel burgerschap.

De overkoepelende missie van deze organisaties is het willen werken aan versterking van de leescultuur in al zijn facetten: van het terugdringen van laaggeletterdheid tot het stimuleren van mensen tot lezen. In een geletterde samenleving is het hele spectrum van belang.

Gezamenlijk zetten de organisaties zich iedere twee jaar in waarmee ze zich voor een specifieke doelgroep of thema. In 2013 was het thema voorlezen, in het Jaar van het Voorlezen. In 2014 en 2015 richt de Leescoalitie zich op vaders, via Vaders Voor Lezen.

Schermafbeelding 2015-01-05 om 12.34.47