Nationale Voorleesdag OBS Yore / Loven

Tilburg

In een succesvolle samenwerking tussen de basisschool Yore, peuterspeelzaal Kinderstad en welzijnsorganisatie ContourdeTwern organiseren wij gezamenlijk De Nationale Voorleesdagen 2015 op OBS Yore.

OBS Yore is een kleine basisschool in het Tilburgs Impuls buurtje Loven, waar laaggeletterdheid een groot probleem is.
In het kader van De Nationale Voorleesdagen en de campagne Vaders Voor Lezen steken wij graag in op het betrekken van vaders bij voorleesrituelen (het introduceren van rituelen) en de opvoeding in het algemeen.

In samenwerking met de Bibliotheek Midden Brabant bieden wij vaders uit de buurt een training interactief voorlezen aan. Het is de bedoeling dat vaders 21 januari op de openingsdag van De Nationale Voorleesdagen aan de kinderen van de school zullen voorlezen.

Daarnaast willen we onze nieuwe schoolbibliotheek in het zonnetje zetten. Elke klas heeft voor die tijd een onderzoek gedaan naar het beste voorleesboek en krijgt dit boek deze ochtend als verrassing cadeau!

Begindatum: 2015-01-21

Organisator: ContourdeTwern / OBS Yore / Kinderstad

Contactpersoon:Willem van de Voort

Telefoon:0625178472

Website: http://www.contourdetwern.nl