Jaar van het voorlezen
 

UWV NL medewerkers ontroerd door voorleesactie

Op 20 maart vond NL Doet plaats, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Het UWV, deelnemer aan de voorleesservice van Vaders Voor Lezen, kwam in actie en ging voorlezen.

UWV koppelde NL Doet en Vaders Voor Lezen door medewerkers op te roepen een uurtje voor te lezen. Hieraan gaven medewerkers in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam gehoor.

Beslisser Uitkeren WW Esme van Popering en haar collega’s Daniëlle Ashton en Jeroen van Onselen lazen voor op de Jeroenschool in Den Haag, een basisschool in de echte Haagse volksbuurt Spoorwijk. Het mondde uit in een tot nadenken stemmende ervaring. “Indrukwekkend”, vatten zij dit bezoek aan de school samen.

Taalachterstanden en oorlogstrauma’s

De Jeroenschool is niet zomaar een school: de leerkrachten geven er onderwijs aan kinderen uit alle windstreken van de wereld, en dat is niet altijd even gemakkelijk. Op de school zijn er kinderen die de taal slecht spreken of helemaal niet, maar ook jongens en meisjes die met hun ouders oorlogsgebieden zijn ontvlucht en hier proberen een nieuw bestaan op te bouwen.

Schermafbeelding 2015-04-02 om 13.28.49

Vooral dat laatste zorgde voor Beslisser Uitkeren WW Jeroen van Onselen voor een ervaring die hij niet licht zal vergeten. “Ik moest mijn aandacht tijdens het voorlezen er goed bijhouden, omdat mijn gedachten steeds afdwaalden naar journaalbeelden over Syrië. Wie heeft wát meegemaakt, was een vraag die zich steeds aan mij opdrong.” Ook teamleider Daniëlle Ashton verliet met gemengde gevoelens de school. “De schooldirectrice vertelde dat een Syrische kleuter van 4 alleen met de tram naar Den Haag komt, omdat het in Nederland geen oorlog is. En dus veilig”, herinnert ze zich.

 

Schermafbeelding 2015-04-02 om 15.41.31

Tegelijk zag ze ook ‘enthousiaste kinderen waarvan niet één kind thuis de Nederlandse taal spreekt, maar wel één of zelfs drie andere talen. Zelf moeder van een gezin waar kinderen een tweetalige opvoeding krijgen, is ze onder de indruk van de talenten van deze kinderen.

Vrijwilligerswerk verrijking van je leven

In Rotterdam lazen UWV-medewerkers Marcel van Oorschot (inspecteur DHH), Rinus Bellel (arbo-coördinator) en Erik Peetoom (kwaliteitsadviseur) voor op basisschool Vierambacht in Rotterdam.

Erik: ‘Ik las in groep 2 een verhaal voor dat we van tevoren toegestuurd hadden gekregen. Over Haas en Egel, en over de vraag wat een perfecte vriend nou eigenlijk is en of die wel bestaat.’

Ook Marcel las dit verhaal voor. Na vijf minuten werd hij ruw onderbroken door een huilend kind dat nog wat bang was op school. ‘Door het gebrul werd het natuurlijk niets met voorlezen, maar dat gaf niet. We zijn over het verhaal gaan praten. Het ging toevallig net over een tafel en de meeste kinderen stonden te popelen om te vertellen hoe de tafel er bij hun thuis uit ziet. Binnen de kortste keren had ik de aandacht weer terug en konden we het verhaal uitlezen. Het hoort er allemaal bij.’

Schermafbeelding 2015-04-02 om 13.36.24

Rinus las groep 5 een spannend verhaal voor over belangrijke strafschoppen in een voetbalfinale, verliefdheid en de daarbij horende jaloezie. Rinus: ‘Al met al best een ingewikkeld verhaal voor deze leeftijd. Door die verschillende verhaallijnen leek het me lastig te volgen, maar dat viel mee.’

Voorleesvaders

De drie voorleesvaders hebben de school met een positief gevoel verlaten. Volgend jaar weer? Unaniem antwoorden ze ja op die vraag. Rinus: ‘We stonden met een half uur weer op de gang, klaar met ons klusje. Volgende keer wil ik nog wel een klas. Ik zat zo in de voorleesmodus, het was eigenlijk te snel voorbij.’ Marcel heeft de smaak helemaal te pakken: hij denkt erover zich aan te melden om regelmatig bij een gezin te gaan voorlezen

De voorleesactie in het kader van NL Doet en Vaders Voor Lezen betekende een verrijking in het leven voor deze voorlezers. Een mooi voorbeeld dat navolging verdient.

Bedrijven die ook mee willen doen aan de voorleesservice, kunnen zich nog aanmelden. Op de bedrijvenpagina meer informatie over de voorleesservice en aanmeldprocedure.